NGUYÊN NHÂN THUN RỄ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.

Hình ảnh: NGUYÊN NHÂN THUN RỄ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.

Thun rễ do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu do chúng ta lạm dụng các nhóm kích thích nên đã làm mất cân đối về dinh dưỡng của cây.

NGUYÊN NHÂN THUN RỄ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.

Tác giả KIẾN NÔNG TV được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.