Ở nhà là chống dịch   Đinh Nhật Minh   Học sinh lớp 2A1   Trường TH Kim Giang

Hình ảnh: Ở nhà là chống dịch Đinh Nhật Minh Học sinh lớp 2A1 Trường TH Kim Giang

Mình xin gửi tới các bạn bản cover Ở nhà là chống dịch. Mọi người ủng hộ mình nhé!

Ở nhà là chống dịch Đinh Nhật Minh Học sinh lớp 2A1 Trường TH Kim Giang

Tác giả Bi Po Ben được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.