Pee and Gity Special Gameplay [MS DOS 6.22] Limbo x86 PC ARMv7 Android 2021

Hình ảnh Pee and Gity Special Gameplay [MS DOS 6.22] Limbo x86 PC ARMv7 Android 2021

Fullsrceen (Màn hình): 320×200 VGA
Speed CPU : Exynos 5433 (1.9Ghz ~ 1.3Ghz)
Graphics Chip (Chip đồ hoạ) (GPU): Mali-T760 MP6 (700 Mhz)
3D Graphics (Đồ họa): Software
3D Graphics Speed (Đồ họa tốc độ): No (Không)
Sound (Âm thanh):No (Không)
HDD: 15MB

————-Link Download————-
Pee and Gity Special Korea
https://www.mediafire.com/file/wc9xhz94d9d0y2t/

Fixed EMS and RAM Memory Error

————————————————–

Game Keyborad P5+
Link https://youtu.be/d4MEjkyekYc

GamePad P5 Android
Link http://www.mediafire.com/file/dvtgd56c29ii1b4/

DirectX 8 and SwiftShader Patch v13
Link https://youtu.be/-DeTj7q5qrc

DirectX and OpenGL – Fix Music Patch v12
Link https://youtu.be/jIWuR7U7LLo

DirectX and OpenGL Update Patch v9.0 and v10.1
Link https://youtu.be/Vhs_fn7FYQg

RAM Level Up v2.0
Link https://youtu.be/FPOspmtDou8

Mircosoft DirectX Windows v2.0 Beta
Link https://youtu.be/GhXu2r0-UuE

Windows and Graphics Patch 8.1 Beta
Link https://youtu.be/y8oD9qhBAY0

Windows PC Emulator Android 2020
Link https://youtu.be/hIWL1m8vJPE

Subscribe 3900 ✅
Subscribe 4000 👋

Pee and Gity Special Gameplay [MS DOS 6.22] Limbo x86 PC ARMv7 Android 2021

Tác giả Game Thích được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.