Phần mềm in thẻ học sinh: Phần 1 - Cài đặt và giới thiệu phần mềm in thẻ

Hình ảnh Phần mềm in thẻ học sinh: Phần 1 – Cài đặt và giới thiệu phần mềm in thẻ

Phần mềm in thẻ PrintCardsManager được thiết kế tối ưu, tích hợp cả 3 phần: Thiết kế thẻ, in thẻ và quản lý thẻ. Phần mềm in thẻ này giúp thiết kế từ A đến Z …

Phần mềm in thẻ học sinh: Phần 1 – Cài đặt và giới thiệu phần mềm in thẻ

Tác giả Le Nguyen được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.