[Phần mềm Quản lý Vận tải Abivin vRoute] 6. Cách lấy thông tin kinh độ, vĩ độ từ địa chỉ cửa hàng

Hình ảnh: [Phần mềm Quản lý Vận tải Abivin vRoute] 6. Cách lấy thông tin kinh độ, vĩ độ từ địa chỉ cửa hàng

Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu cách lấy thông tin kinh độ, vĩ độ từ địa chỉ cửa hàng để nhập vào hệ thống vRoute.

Truy cập Google Maps tại: https://www.google.com/maps

Truy cập các trang web này để chuyển đổi nhiều địa chỉ:
http://www.unbolt.net/geocode_convertor.php
https://www.doogal.co.uk/BatchGeocoding.php

Bạn có biết rằng Abivin vRoute có thể giúp bạn giảm tới 40% chi phí giao hàng? Dùng thử ngay hôm nay tại: https://www.abivin.com/vroute

Còn nhiều bài viết hấp dẫn đang chờ bạn tại https://www.abivin.com/blog

#vantai #TMS #Logistics

[Phần mềm Quản lý Vận tải Abivin vRoute] 6. Cách lấy thông tin kinh độ, vĩ độ từ địa chỉ cửa hàng

Tác giả Abivin được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.