Phim tài liệu: Nhật Bản – Góc nhìn từ Việt Nam: Nông nghiệp

Hình ảnh Phim tài liệu: Nhật Bản – Góc nhìn từ Việt Nam: Nông nghiệp

Diện mạo của người nông dân Nhật Bản khá khác biệt so với hình dung chung về người nông dân Châu Á. Có vẻ có quá nhiều thành tựu về công nghiệp, …

Phim tài liệu: Nhật Bản – Góc nhìn từ Việt Nam: Nông nghiệp

Tác giả Truyền hình Cần Thơ được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.