#Short | Khắc phục lỗi short Atomizer trên Vinci Air

Hình ảnh: #Short | Khắc phục lỗi short Atomizer trên Vinci Air

Để khắc phục lỗi này bạn nên kiểm tra lại tình trạng chân tiếp xúc có bị thụt hay dính tinh dầu hoặc occ có bị cháy hỏng hay lỗi không ? Rất đơn giản vì Short – Atomizer là lỗi k nhận occ

#Short | Khắc phục lỗi short Atomizer trên Vinci Air

Tác giả The Vape Citi được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.