SKT T1 Faker – Azir vs Ryze – KR LOL Highlights | 페이커 아지르

SKT T1 Faker - Azir vs Ryze - KR LOL Highlights | 페이커 아지르

페이커 아지르 vs 라이즈 영상입니다.

▶Subscribe to me: http://goo.gl/vi8c4t

▼▼▼ Runes & Masteries ▼▼▼

View post on imgur.com

Client Version: 7.23

League of Legends, 리그 오브 레전드

Bài viết SKT T1 Faker – Azir vs Ryze – KR LOL Highlights | 페이커 아지르 được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.