SỢ TIẾNG YÊU TÔI _ MIÊN DU ĐÀ LẠT_ QUỲNH LAN & NGUYEN ĐỨC ĐẠT

SỢ TIẾNG YÊU TÔI _ MIÊN DU ĐÀ LẠT_ QUỲNH LAN & NGUYEN ĐỨC ĐẠT

SỢ TIẾNG YÊU TÔI _MIÊN DU ĐÀ LẠT & HIẾU ANH
PLAY GUITAR: QUỲNH LAN & NGUYEN ĐỨC ĐẠT
LIVE SHOW 10th ANNIVERSARY 2015 HAI NGOAI THI CA
TINH CA MIEN DU DALAT

Sợ Tiếng Yêu Tôi! _
Miên Du Đà Lạt & Hiếu Anh
_ ca sĩ Quỳnh Lan

Một lần được nghe tim yêu gọi mời
Giật mình lặng câm, sợ tiê’ng yêu tôi
Rồi tìm bình yên nhưng sao buồn thê’
Mỗi lần tình qua, thương đau một đời …

Rồi một lần yêu, tưởng vui trong đời
Người tình vội đi, tôi kho’c thương tôi
Tình nào vụt bay, đôi tay chơ’i vơ’i
Chuyện tình ngày xưa đã qua mâ’t rồi

Rồi đời quạnh hiu,
tôi làm thơ tình
Kể Chuyện tình tôi ,
Gieo sầu nhân thế

Đường về lặng yên,
xa’c xao la’ rừng
Cuộc tình đã qua
Nhưng sao mă’t lệ nhoà

Rồi đời cũng qua,
Như bao cuộc tình
Lệ nào hoen mi,
Cũng lau khô rồi

Dù thật buồn đau
Cũng cho đời nụ cười
Nhưng … kìa tại sao !! tiê’ng yêu gọi mời
Mà lòng lại đau, sợ … tiê’ng yêu tôi…!?

www.honque.com/miendu
www.trinhnu.net/miendu
www.miendumusic.blogspot.com
www.facebook.com/miendudalat

miendumusic@gmail.com
haingoaithica04@yahoo.com

Bài viết SỢ TIẾNG YÊU TÔI _ MIÊN DU ĐÀ LẠT_ QUỲNH LAN & NGUYEN ĐỨC ĐẠT được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.