Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Hình ảnh: Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Soạn Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận siêu ngắn Ngữ văn lớp 12 với đầy đủ các nội dung cần thiết và bám sát nội dung SGK đảm bảo hay và siêu ngắn.
Xem chi tiết bài soạn tại đây: http://loigiaihay.com/soan-bai-chua-loi-lap-luan-trong-van-nghi-luan-sieu-ngan-c214a55395.html
Phần mở đầu 00:00
00:15 : I. Lỗi liên quan đến việc nêu luận điểm
01:47 : II. Lỗi liên quan đến nêu luận cứ
03:00 : III. Lỗi về cách thức lập luận

Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Tác giả Lời Giải Hay – Loigiaihay được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.