Sửa USB hỏng không hiện dung lượng  không format được

Hình ảnh: Sửa USB hỏng không hiện dung lượng không format được

Nếu một ngày đẹp trời cái USB của bạn cắm vào máy tính nó có báo nhận thiết bị, nhưng không thể mở và cũng không thể format, tệ hơn là nó không hiển thị dung lượng của cái USB nữa.

Nhưng hãy khoan quăng nó vào sọt rác vì chúng ta vẫn có thể sửa nó mà. Nào hãy xem tôi sửa nó như thế nào nhé!

Các bạn hãy ủng hộ tác giả bằng các like và đăng ký kênh nhé!

👉 My Blog: https://svtb.com.vn/fw/5
👉 Theo dõi kênh: https://svtb.com.vn/fw/3
👉 Xem hướng dẫn trên blog: https://svtb.com.vn/fw/36
👉 Fanpage: https://fb.com/liemite

Các bạn hãy ủng hộ tác giả bằng các like và đăng ký kênh nhé!
#liemphan #fixusb #suausb #UsbUnknownCapacity #usbNotRecognized

Sửa USB hỏng không hiện dung lượng không format được

Tác giả Liêm Phan được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.