Tập Huấn Sách Giao Khoa Lịch Sử 6 Phần 3

Hình ảnh: Tập Huấn Sách Giao Khoa Lịch Sử 6 Phần 3

Ngày 8/6/2021 bộ giáo dục tập huấn chương trình sách giáo khoa Lịch Sử, Địa Lí lớp 6. Trên đây là video phần 3 buổi tập huấn. CẢM ƠN QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN …

Tập Huấn Sách Giao Khoa Lịch Sử 6 Phần 3

Tác giả Kênh Giáo Viên được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.