Tập huấn SGK Tin học Bộ sách kết nối [PHẦN 2]

Tập huấn SGK Tin học Bộ sách kết nối [PHẦN 2]

Tập huấn SGK Tin học Bộ sách kết nối [PHẦN 2]
– Giới thiệu SGK lớp 6 (dùng chung 2 bộ sách)
– Cataloge thiết bị lớp 6 (dùng chung 2 bộ sách)
https://drive.google.com/drive/folders/1CbGYowyOYwWF5_69qPawEX5G6YhzT7Lf?usp=sharing

– Video giới thiệu bộ sách, Video giới thiệu môn, Tài liệu giới thiệu SGK mới , Slide tập huấn giáo viên, Bộ tài liệu tập huấn dạy học theo SGK các môn , Câu hỏi thường gặp, Bài tập đánh giá: https://drive.google.com/drive/folders/1JfPdiHQ23XjwHSqVns3wAKYRP26P0Alr?usp=sharing
– Video giới thiệu môn học: https://www.youtube.com/c/S%C3%A1chgi%C3%A1okhoaK%E1%BA%BFtn%E1%BB%91itrith%E1%BB%A9cv%E1%BB%9Bicu%E1%BB%99cs%E1%BB%91ng/videos

– Video giới thiệu sách tiếng anh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRVKHhclmXrk5wDR09uCQnbDVAKfSlPJy
– Video tiết học minh họa Dung lượng các video tiết học minh họa rất lớn nên không upload lên Google driver được. Thầy/cô truy cập và lấy trên trang https://taphuan.nxbgd.vn/
– Sách Tiếng Anh 6 (Tổng chủ biên Hoàng Văn Vân): http://tienganh.sachmem.vn/ta-sgk/lop-6-7-8-9/6/
” Sách Tiếng Anh 6 Friends Plus
(Chủ biên Trần Cao Bội Ngọc)” Tiếng Anh 6 – Friends Plus – Full Pack – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Bài viết Tập huấn SGK Tin học Bộ sách kết nối [PHẦN 2] được chia sẻ tại Kimochimart.com.