Thai nhi 21 tuần tuổi: Lời khuyên dành cho mẹ

Hình ảnh Thai nhi 21 tuần tuổi: Lời khuyên dành cho mẹ

Thai nhi 1 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/lbbM0ko1Aqo
Thai nhi 2 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/fVYz0Ugu3Y0
Thai nhi 3 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/m446QansH8I
Thai nhi 4 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/NFUrs3tsVEo
Thai nhi 5 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/IWhARdxJ828
Thai nhi 6 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/PQ4CRKWJu_U
Thai nhi 8 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/o9GdbpLzaUA
Thai nhi 9 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/o5z4BBzby5Y
Thai nhi 10 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/ehVFcpO_oE0
Thai nhi 11 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/_yVyxNubAd0
Thai nhi 12 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/LTwORm-3GgU
Thai nhi 13 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/D0yIGc_55IU
Thai nhi 14 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/0cbjE1_CLHw
Thai nhi 15 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/t69fmAAtn6g
Thai nhi 16 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/Q-RphqoDkJ8
Thai nhi 17 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/mBTEVo4O2nw
Thai nhi 18 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/s_hmHONOBMw
Thai nhi 19 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/2HtkN2mN_NY
Thai nhi 20 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/XKDypiF19go
Thai nhi 21 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/i-a4WYVHrK0
Thai nhi 22 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/4Sb7CtNf6xY
Thai nhi 23 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/fsNDSipOQHM
Thai nhi 24 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/TPNHO3-ChHw
Thai nhi 25 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/MUnxIgiUD80
Thai nhi 26 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/06hn11rprJE
Thai nhi 27 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/eq-jT4hNZUs
Thai nhi 28 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/k7AC2RLVAPg
Thai nhi 29 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/RX-My_zF21c
Thai nhi 30 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/QsbWLUbJOVo
Thai nhi 31 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/jWIi0EgolUI
Thai nhi 32 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/LDKI2hGnbsI
Thai nhi 33 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/lyGlNCr_lsM
Thai nhi 34 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/6XSVsPBFFu4
Thai nhi 35 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/cXHB0tv80fA
Thai nhi 36 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/SvtfdB_BIgc
Thai nhi 37 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/SascHJWmVKM
Thai nhi 38 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/sCpvV5xQ1lU
Thai nhi 39 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/fkb5embsAtQ
Thai nhi 40 tuần tuổi và lời khuyên cho mẹ: https://youtu.be/kcoyEUc04Sg
————————————————————————————————————————-

Bé lúc này đã có kích thước cỡ củ cà rốt. Thời điểm 21 tuần tuổi, bào thai có độ dài khoảng 26,7 cm tính từ đầu đến gót chân và nặng khoảng 340g.

Nước ối có tác dụng đệm và hỗ trợ em bé trong tử cung bây giờ lại phục vụ cho một mục đích khác. Ruột của bé đã phát triển đủ để hấp thu một lượng nhỏ các loại đường trong chất lỏng, chất lỏng này sẽ được nuốt và đi qua hệ thống tiêu hóa của ruột già. Tuy nhiên, hầu hết các chất dinh dưỡng cho bé 21 tuần vẫn được cung cấp thông qua nhau thai.

Đến lúc này, gan và lá lách của bé đã chịu trách nhiệm cho việc sản xuất tế bào máu. Tủy xương được phát triển đủ để đóng góp vào sự hình thành tế bào máu và tủy xương cũng sẽ là cơ quan chính sản xuất tế bào máu kể từ tháng thứ 9 và sau khi sinh. Lá lách sẽ ngừng sản xuất các tế bào máu ở tuần thai kỳ thứ 30 và gan sẽ ngừng sản xuất tế bào máu một vài tuần trước khi sinh.
#thainhi21tuan #songkhoe #songkhoahoc #songcoich

Thai nhi 21 tuần tuổi: Lời khuyên dành cho mẹ

Tác giả HÀNH TRÌNH CÙNG CON được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.