Thanh Hóa: Cần tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải hoạt động trên đường tỉnh 518C | PTTH Thanh Hóa

Hình ảnh: Thanh Hóa: Cần tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải hoạt động trên đường tỉnh 518C | PTTH Thanh Hóa

Tuyến đường tỉnh 518C, đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Ngọc Lặc và huyện Yên Định hiện mỗi ngày có tới hàng chục xe ô tô tải loại 4 đến 6 chân cơi nới thành, …

Thanh Hóa: Cần tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải hoạt động trên đường tỉnh 518C | PTTH Thanh Hóa

Tác giả Đài PTTH Thanh Hoá được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.