Thắp nến cho Thiên An Môn và quyền tự do ở Hong Kong - BBC News Tiếng Việt

Hình ảnh: Thắp nến cho Thiên An Môn và quyền tự do ở Hong Kong – BBC News Tiếng Việt

Suốt 3 thập kỷ qua, cứ vào ngày 4/6, hàng chục ngàn người Hong Kong tập trung trong công viên để dự lễ thắp nến tưởng niệm những người bị giết trong vụ …

Thắp nến cho Thiên An Môn và quyền tự do ở Hong Kong – BBC News Tiếng Việt

Tác giả BBC News Tiếng Việt được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.