Thi IELTS nên chú ý những gì? II Tự học IELTS ở nhà, thi IELTS lớp 8, phân biệt T/F/NG, speaking +

Hình ảnh: Thi IELTS nên chú ý những gì? II Tự học IELTS ở nhà, thi IELTS lớp 8, phân biệt T/F/NG, speaking +

Hello helloooo cả nhà ^^ Sau khi mọi người đã request mình nói về chủ đề này RẤT RẤT nhiều thì mình đã bị thuyết phục (hic) và quyết định ra video này ngày …

Thi IELTS nên chú ý những gì? II Tự học IELTS ở nhà, thi IELTS lớp 8, phân biệt T/F/NG, speaking +

Tác giả Pam được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.