Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ 05: Meanings 01 - Ý Nghĩa của Từ trong N.400 [Phần 1]

Hình ảnh Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ 05: Meanings 01 – Ý Nghĩa của Từ trong N.400 [Phần 1]

Nhiều bạn đi thi quốc tịch gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi về Meanings – Ý nghĩa của các từ trong form N.400, nên TK và anh Frank làm video này, hy vọng có thể giúp được cho các bạn học ôn phần meanings được dễ dàng hơn.
Thay vì đọc cả câu hỏi như “what does… mean?” hoặc là “what is …..”, TK chỉ đọc 1 từ mà chúng ta cần giải thích thôi cho các bạn dễ nghe, và anh Frank sẽ đọc 3 lần câu trả lời, lần đầu tiên thật chậm để những ai chưa giỏi anh ngữ có thể tập đọc theo, lần 2 nhanh hơn 1 chút và lần 3 sẽ nhanh hơn chút nữa.
Chúc các bạn học tốt và thi đậu nha!

Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ 05: Meanings 01 – Ý Nghĩa của Từ trong N.400 [Phần 1]

Tác giả Study English with Us! được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.