Thống Đốc Newsom yêu cầu Imperial County tái thiết lập lệnh ở nhà khi ca COVID-19 tăng

Hình ảnh: Thống Đốc Newsom yêu cầu Imperial County tái thiết lập lệnh ở nhà khi ca COVID-19 tăng

TIN TỔNG HỢP 27/06/2020
-Thống Đốc Gavin Newsom yêu cầu quận Imperial tái thiết lập lệnh “phải ở nhà” do số ca COVID-19 tăng
-Ngũ Giác Đài huy động 1,700 lính cùng phi cơ và chiến xa mừng Lễ Độc Lập
-Việt Nam tạm đình chỉ bay 20 phi công Pakistan để xác minh bằng lái
-Giết sư trụ trì cùng nữ Phật tử ở Bình Thuận để cướp tài sản

Cập nhật tin tức nhanh nhất với chúng tôi/ Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/NguoiVietOnline/
Youtube: https://www.youtube.com/user/NguoiVietOnline

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày: https://www.nguoi-viet.com/newsletter-sign-form/

Người Việt TV © 2020 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Thống Đốc Newsom yêu cầu Imperial County tái thiết lập lệnh ở nhà khi ca COVID-19 tăng

Tác giả Người Việt Daily News được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.