Tình huống truyện, Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12 cơ bản, Học văn cô Hiền Lương

Hình ảnh: Tình huống truyện, Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12 cơ bản, Học văn cô Hiền Lương

Địa chỉ fb của cô: https://www.facebook.com/hienluonghb
fanpage: https://www.facebook.com/C%C3%B4-Hi%E1%BB%81n-L%C6%B0%C6%A1ng-108289259525939/
Đăng kí kênh nhé: https://www.youtube.com/channel/UCCSjtZv2bTffJvkO5s_Alxg
BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 10:
– “Trao duyên” 12 câu đầu: https://youtu.be/UJzNlETU0Is
– Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt: https://youtu.be/S0Wvyf1XFSU
– Phú sông Bạch Đằng, phần 1: https://youtu.be/SjmENjqRPCU
– Phú sông Bạch Đằng, phần 2,3,4: https://youtu.be/81Ixfdnl8wg
– Đại cáo bình Ngô, đoạn 1: https://youtu.be/BdD25cZ6S4E
– Đại cáo bình Ngô, đoạn 2: https://youtu.be/V0eOI6BTSRI
– Nhân vật Ngô Tử Văn: https://youtu.be/mvhsDuE5ImQ
BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 12
– Kiến thức khái quát (tác giả, hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt, chủ đề, nghệ thuật):
+ Tất cả các tác phẩm 12: https://youtu.be/p0Dh_QfQcD0
+ Vợ chồng A Phủ: https://youtu.be/C5YkHDKRn6k
+ Vợ nhặt:
+ Rừng xà nu: https://youtu.be/3lV-JBEQ3i4
+ Chiếc thuyền ngoài xa: https://youtu.be/ErBm_krs98I
+ Hồn Trương Ba, da hàng thịt: https://youtu.be/sAeCgIBY_Lk
– Phân tích đề cơ bản:
+ Vợ chồng A Phủ, nhân vật Mị: https://youtu.be/57F85bouvGg
+ Vợ chồng A Phủ, nhân vật A Phủ: https://youtu.be/EMTOjDcuzNI
+ Vợ chồng A Phủ, hai ý kiến hđ chạy theo AP: https://youtu.be/WOJBbZn6mOg
+ Vợ nhặt, nhân vật Tràng:
+ Vợ nhặt, nhân vật vợ nhặt: https://youtu.be/-_JF4jmQK8w
+ Vợ nhặt, nhân vật bà cụ Tứ: https://youtu.be/GcIVbipD0nI
+ Chiếc thuyền ngoài xa, người đàn bà hàng chài: https://youtu.be/PLHsu7qS99A
BÀI GIẢNG KỸ NĂNG LÀM VĂN
– Công thức viết mở bài phần 1: https://youtu.be/yEDuRF1Wej0
– Công thức viết mở bài phần 2: https://youtu.be/Fe_g1O_p8Fc
– Kết cấu bài nghị luận văn học: https://youtu.be/L7FpLPF1rW0
– Kết bài cho mọi đề nghị luận văn học: https://youtu.be/VS5LcZhvNgc
– Các khái niệm lí luận văn học: https://youtu.be/px4mK0YvQZ4
BÀI GIẢNG ĐỌC HIỂU
– Kĩ năng trả lời các câu hỏi nêu cách hiểu: https://youtu.be/eu8Fh7ZczPc
– Các biện pháp tu từ tiếng Việt: https://youtu.be/JVr_emG4hoA
BÀI GIẢNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
– Video 1, đv thành công bắt đầu từ điều nhỏ bé: https://youtu.be/IIm_Za-P7kA
– Video 2, đoạn văn khác biệt, kì thị: https://youtu.be/px4mK0YvQZ4
– Video số 3, ý nghĩa của sự khác biệt với mỗi người:https://youtu.be/80q1YnPmjz4

Tình huống truyện, Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12 cơ bản, Học văn cô Hiền Lương

Tác giả Học văn cô Hiền Lương được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.