Toán học 6 - Chân trời sáng tạo - Đại số - Chương 2 - Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Hình ảnh: Toán học 6 – Chân trời sáng tạo – Đại số – Chương 2 – Bài 1 – Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

#thayquangvlog#toanhoc6#chantroisangtao#

Toán học 6 – Chân trời sáng tạo – Đại số – Chương 2 – Bài 1 – Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

KÊNH THẦY QUANG VLOG
– Kênh thầy quang vlog xây dựng nên nhằm mục đích : chia sẻ , học tập, du lịch, giải trí
– Kênh thầy quang vlog có đầy đủ bài giảng của bộ sách mới theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục :
+ Cánh diều
+ Kết nối tri thức với cuộc sống
+ Chân trời sáng tạo
– Năm học 2021 – 2022 thầy xuất bản sách TOÁN và KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN ) của ba bộ sách CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG .
– Các em nhớ đăng kí kênh, nhấn chuông, like, comment tich cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé !
THANK YOU !

Toán học 6 – Chân trời sáng tạo – Đại số – Chương 2 – Bài 1 – Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Tác giả THẦY QUANG VLOG được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.