Top.1 Yena Rov Thailand liệu có buff bẩn hé lộ acc siêu khủng | Liên Quân Mobile

Hình ảnh: Top.1 Yena Rov Thailand liệu có buff bẩn hé lộ acc siêu khủng | Liên Quân Mobile

… https://www.facebook.com/nam.truongvan.12139 ♢Bảng ngọc Yena: -ngọc đỏ: 9 viên công vật lý xuyên giáp, 1 viên tỉ lệ chí mạng -ngọc tím: 10 viên công vật lý …

Top.1 Yena Rov Thailand liệu có buff bẩn hé lộ acc siêu khủng | Liên Quân Mobile

Tác giả YENA CARRY được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.