TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 8 TỪ BÀI 1 - 6 (03 HỌC SINH THI VỚI NHAU)

Hình ảnh: TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 8 TỪ BÀI 1 – 6 (03 HỌC SINH THI VỚI NHAU)

Phần mềm thi trắc nghiệm vui để học
Link download file 1: https://drive.google.com/file/d/1ZFS4NptlVFrzgSjTl3RZw4rybvUZ_wSD/view?usp=sharing
Link download file 2: https://drive.google.com/file/d/15YeebHqnT0L7uX0dGTUUSp2LvYrrULFG/view?usp=sharing

TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 8 TỪ BÀI 1 – 6 (03 HỌC SINH THI VỚI NHAU)

Tác giả Huỳnh Tấn Tám được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.