Trải ngiệm thử Thiên tài hóa học build và Rồng xanh Cross-Z!

Hình ảnh: Trải ngiệm thử Thiên tài hóa học build và Rồng xanh Cross-Z!

Ai thích build hem ta?
Link game nếu ai mún chơi:https://www.roblox.com/games/1103753590/Masked-Rider-Revolution

Trải ngiệm thử Thiên tài hóa học build và Rồng xanh Cross-Z!

Tác giả Simp Oct được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.