TRỰC TIẾP: “NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ TẮM PHẬT” - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng ngày 22/05/2021

Hình ảnh TRỰC TIẾP: “NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ TẮM PHẬT” – TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng ngày 22/05/2021

Trực tiếp: “NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ TẮM PHẬT”
TT. Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, lúc 20:00 ngày 22/5/2021
#daophatngaynay #phatdan2021 #thichnhattu #vesak #tamphat
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo
– Kênh Tiktok Thích Nhật Từ: https://www.tiktok.com/@thichnhattu
– Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo
– Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR
– Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
– Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu
– Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

TRỰC TIẾP: “NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ TẮM PHẬT” – TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng ngày 22/05/2021

Tác giả Đạo Phật Ngày Nay được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.