TỪ BẾN NHÀ RỒNG ĐẾN BA ĐÌNH LỊCH SỬ

Hình ảnh: TỪ BẾN NHÀ RỒNG ĐẾN BA ĐÌNH LỊCH SỬ

Hành trình của Người cũng là hành trình khát vọng của cả dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Người đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với Đảng và …

TỪ BẾN NHÀ RỒNG ĐẾN BA ĐÌNH LỊCH SỬ

Tác giả QPVN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.