Tư vấn lập trình viên - 149 Đã có kiến thức Javascript & ReactJS thì em nên chọn PHP hay NodeJS?

Hình ảnh Tư vấn lập trình viên – 149 Đã có kiến thức Javascript & ReactJS thì em nên chọn PHP hay NodeJS?

Tư vấn lập trình viên – 149 Đã có kiến thức Javascript & ReactJS thì em nên chọn PHP hay NodeJS?

Các bạn gửi câu hỏi cho mình tại tamsu.zendvn.com

Facebook của mình: https://www.facebook.com/luutruonghailan

Tư vấn lập trình viên – 149 Đã có kiến thức Javascript & ReactJS thì em nên chọn PHP hay NodeJS?

Tác giả Lưu Trường Hải Lân được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.