Ứng dụng công nghệ để chủ động tấn công dập dịch | VTV4

Hình ảnh: Ứng dụng công nghệ để chủ động tấn công dập dịch | VTV4

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv4-4.html

Facebook: https://www.facebook.com/vtv4go
Youtube: https://www.youtube.com/user/VTV4go
TikTok: https://www.tiktok.com/@vtv4go

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook: https://www.facebook.com/VTVWorldVN
Youtube: https://www.youtube.com/c/VTVWorldVN/

Ứng dụng công nghệ để chủ động tấn công dập dịch | VTV4

Tác giả VTV4 được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.