[Vật lý lớp 6] - Bài 2: Đo độ dài (tiết 2)

Hình ảnh: [Vật lý lớp 6] – Bài 2: Đo độ dài (tiết 2)

Các em hãy đăng kí và nhấn vào chuông để nhận thông báo các bài giảng tiếp theo của thầy nha.

[Vật lý lớp 6] – Bài 2: Đo độ dài (tiết 2)

Tác giả Thầy Hoàng được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.