Ý nghĩa của Sin, Cos, Tan, Cot. Bản chất của lượng giác.

Hình ảnh: Ý nghĩa của Sin, Cos, Tan, Cot. Bản chất của lượng giác.

Hãy bật tốc độ 1.25x nhé các bạn

Về phần bài tập thì mình nghĩ thầy cô đã cho các bạn nhiều rồi, nhưng đây sẽ là những phần mà họ ít khi nhắc tới và mình cảm thấy đó là 1 thiếu sót rất lớn. Đối với mình thì việc học phải đi đôi với hiểu, khi bạn hiểu được một vấn đề, thì rất khó để bạn quên được nó, còn khi bạn học thuột lòng công thức thì bạn sẽ quên hết sau khi thi xong. Đó cũng chính là lí do kênh Youtube này được tạo ra. 😀

Ý nghĩa của Sin, Cos, Tan, Cot. Bản chất của lượng giác.

Tác giả Thợ giảng Lộc được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.